lauantai 28. heinäkuuta 2012

Ympäristöministeri Ville Niinistö ei vastaa siihen mitä kysytäänEduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pirkko Mattilan /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 477/2012 vp:

Miksi ympäristöministeriö ja hänen vastuullaan olevat korkeat virkahenkilöt eivät noudata Euroopan komission ja korkeimman hallinto-oikeuden yläpuolella suvereenisesti olevaa ja niitä velvoittavaa, direktiivin voimaantulosta lähtien noudatettavaa unionin vakiintunutta oikeuskäytäntöä Natura 2000 -alueiden osoittamis- ja valintaperusteiden kansalliseen lakiin implementoinnissa eikä Suomen Natura 2000 -alueiden osoittamisessa eikä valinnassa?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Ympäristöministeriön käsityksen mukaan, kuten myös aikaisemmin kansanedustaja Mattilan esittämiin kysymyksiin annetuista vastauksista on ilmennyt, Natura 2000 -alueiden luontodirektiiviin sisältyvät valintaperusteet on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja Suomen Natura 2000 -verkoston alueiden valinnassa on noudatettu direktiivin säännöksiä ja niitä koskevaa oikeuskäytäntöä.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2012

Ympäristöministeri Ville Niinistö


Asiantuntijan kommentti:

Onko ympäristöministeri ja ympäristöministeriö sama asia? Kun kysytään; "Miksi ympäristöministeri ja hänen vastuullaan olevat korkeat virkahenkilöt eivät noudata ..." jne., kirjoitusmuoto on looginen jne. Kun kysymystä muokataan vain yhdellä kirjaimella eli pelkän ö -kirjaimen lisäyksellä ympäristöministeri sanaan, ministeristä tulee ministeriö niin kysymys muuttuu sen jälkeen erilaiseksi ja epäloogiseksi eli muotoon "Miksi ympäristöministeriö ja hänen vastuullaan olevat korkeat virkahenkilöt eivät noudata ..." jne. . Asialla on valtava merkitys ministerin vastuiden osalta. Ympäristöministeri on persoona. Ympäristöministeriö on ministerin vastuisiin verrattuna vain seinät.

Ruotsinkielisessä versiossa ministeri on ministeri. Kuka on lisännyt suomenkielisen tekstin ympäristöministeri -sanan loppuun sen ö-kirjaimen? Missä mahdollisessa tarkoituksessa ö-kirjain on lisätty?

Jonkun muun tahon tai tahojen kuin kysyjän aikaansaannosten seurauksena asian kokonaan toiseksi muuttavia "kirjoitusvirheitä" on Pirkko Mattilan Natura 2000 koskevissa kirjallisissa kysymyksissä esiintynyt yllättävän paljon.

Kirjoitusvirheistä 29.2.2012 kysymyksessä oleva 15.11.2012 päiväyksessä oleva vuosilukuvirhe mennee kysyjän "piikkiin", mutta muut muokkaukset eivät mene. Esimerkkinä edellä mainittu ympäristöministeri, joka kirjoitettu ympäristöministeriö muotoon.

Toisena esimerkkinä teksti; "Korkeimman hallinto-oikeuden ja EU-komission yläpuolella suvereenisesti toimiva unionin tuomioistuin on palauttanut Suomen Natura 2000 oikeudellisen menettelyn ennakkoratkaisupyyntömahdollisuuksineen Suomessa käsiteltäväksi.". Edellä sanottu kansanedustajan kirjallisten kysymyksen perusteluteksti on kahdessa eri kysymyksessä jonkun toimesta jossain ja jostain syystä ennen ympäristöministerin vastattavaksi toimittamista muutettu muotoon "Korkeimman hallinto-oikeuden ja EU-komission yläpuolella suvereenisesti toimiva unionin tuomioistuin on palauttanut Suomen Natura 2000 -alueen oikeudellisen menettelyn ennakkoratkaisupyyntömahdollisuuksineen Suomessa käsiteltäväksi."

Sanomattakin on selvää, että ministeri ja ministeriö ovat eri asioita. Ministeri on persoona, jonka virkatoimet voidaan tietyn kansanedustajamäärän (10 kansanedustajaa) niin halutessa saattaa perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi.

Edellistäkin selvempää on se, että Pirkko Mattilan lopulta vasta kolmannella kerralla kirjallisessa kysymyksessä esitetyn, hillityn voivat -sanalla toteutetun huomautuksen jälkeen vihdoin viidennessä kirjallisessa kysymyksessä KK 134/2012 vp 29.2.2012 läpi saama teksti "Natura 2000 oikeudellisen menettelyn..." jne., koskee yksiselitteisesti Suomen kaikkia Natura 2000 alueita ja näiden alueiden muodostamaa ja sisällään pitämää kansallista ja varsinkin unionioikeudellista kokonaisuutta.

Nykyisessä tilanteessa on erikseen korostettava, että Pirkko Mattilan "Natura 2000 oikeudellisen menettelyn..." jne. ilmaisu koskee tällä hetkellä yksiselitteisesti kaikkia Suomen Natura 2000 alueita ja niiden muodostamaa Suomen 1865 alueen Natura 2000 oikeudellista kokonaisuutta.

Jonkun tahon kahteen eri kysymykseen -alueen sanan lisäyksellä toteuttama alkuperäisen kysymyksen muokkaus muotoon "Suomen Natura 2000 -alueen oikeudellisen menettelyn... jne. sisältämä Natura 2000-alueen ilmaisu, tarkoittaa 1865 alueesta vain yhtä määrittelemätöntä ja näin tunnistamatonta aluetta. Näin kansanedustajan alkuperäisen kysymyksen oikeudellinen kokonaisuus ja sen painoarvo saatiin muokkausmanipuloinnin seurauksena pudotettua vain yhteen 1865 osaan. Tällä on asian ja asiakokonaisuuden sekä asianosaisten kannalta perustavaa laatua oleva merkitys jatkossa. Oli ne sitten oikeudenomistajia, kansanedustajia tai ministereitä,