perjantai 1. kesäkuuta 2012

KIRJALLINEN KYSYMYS 477/2012 vpJatkokysymys Natura 2000 -alueesta

Eduskunnan puhemiehelle

Ympäristöministeri Ville Niinistön jätti vastaamatta kaikkien muiden kuin Natura 2000 -täydennyspäätöksen osalta kirjallisiin kysymyksiin KK 134/2012 vp 16.4.2012, KK 297/2011 vp 22.12.2011, KK 58/2011 vp 15.9.2011, KK 42/2011 vp 15.8.2011 ja KK 24/2011 vp 12.7.2011 antamissaan vastauksissa siihen, mitä kysyttiin.

Hän ei vastannut muun muassa siihen, mitä kysyttiin Natura 2000 -alueiden osoittamis- ja valintaperusteiden kansalliseen lakiin implementoinnista. Näin ollen ei ole miltään osin tietoa siitä, miten Suomen Natura 2000 -alueet on osoitettu ja valittu.

Kirjallisissa kysymyksissä 30.6.2011, 26.7.2011, 24.8.2011, 15.11.2012 ja 29.2.2012 on perustellusti kysytty edellä mainittuja seikkoja, joita Suomi muiden muassa on yksiselitteisesti velvollinen noudattamaan Euroopan unionin sitovan oikeustapauskäytännön mukaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi ympäristöministeri ja hänen vastuullaan olevat korkeat virkahenkilöt eivät noudata Euroopan komission ja korkeimman hallinto-oikeuden yläpuolella suvereenisesti olevaa ja niitä velvoittavaa, direktiivin voimaantulosta lähtien noudatettavaa unionin vakiintunutta oikeuskäytäntöä Natura 2000 -alueiden osoittamis- ja valintaperusteiden kansalliseen lakiin implementoinnissa eikä Suomen Natura 2000 -alueiden osoittamisessa eikä valinnassa?

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2012

Pirkko Mattila /ps