torstai 19. huhtikuuta 2012

Ympäristöministeri Ville Niinistö ei vastaa siihen mitä kysytään
Ympäristöministeri Ville Niinistö ei vastaa siihen mitä kysytään. Ohittamalla kysymykset hän luulee pääsevänsä pälkähästä. Koska nyt on syytä epäillä tietoista ministerin velvollisuuksien laiminlyöntiä niin asia ei voi jäädä tähän. Koska on kiistattomat näytöt siitä, että Suomen Natura on toteutettu EY-direktiivien ja EY-tuomioistuimen päätösten vastaisesti, niin ministeri Ville Niinistö tietoisesti vastaa väärin kansanedustaja Pirkko Mattilan kysymykseen ja näin johtaa koko eduskuntaa harhaan vastauksellaan. Mielestäni kansanedustaja Pirkko Mattilan on kysyttävä kuudennen kerran samasta asiasta ja nyt on kysymykseen liitettävä EY-direktiivit ja EY-tuomioituimen päätökset. Mielestäni asia ei ole vain yhden kansanedustajan huolen aihe, vaan seuraavaan kysymykseen on saatava koko Perussuomalaisen eduskuntaryhmän allekirjoitus.  Koska on syytä epäillä, että ministeri ja vastauksia valmistelleet virkamiehet eivät ole niin tyhmiä, etteivät he ymmärrä Ey-tuomioistuimen päätöksiä, niin on syytä epäillä tietoista virka-aseman väärinkäyttöä vastauksia tehtäessä. Asia on mielestäni tutkittava rikoksena. Minun Natura-blogini helpottaa rikostutkintaa. Tässä ministeri Ville Niinistön ala-arvoinen vastaus, jossa ei vastattu siihen mitä kysyttiin.

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pirkko Mattilan /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 134/2012 vp:

Milloin Suomi aikoo implementoida kansalliseen lainsäädäntöön Natura 2000 -alueiden osoittamis- ja valintaperusteet,

aikooko Suomi implementoida Natura-alueiden osoittamis- ja valintaperusteet oikein,

aikooko Suomi kumota väärän implementoinnin perusteella ja vahingonkorvausvelvollisuuden synnyttämällä tavalla tehdyt aikaisemmat Natura-päätökset jamilloin Suomi aikoo tehdä Natura-päätöksiä lisää?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Viitaten edustaja Mattilan samoihin kysymyksiin jo 12.7.2011, 15.8.2011 ja 15.9.2011 sekä 22.12.2011 annettuihin vastauksiin totean jälleen kerran, että Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluvat ja ehdotetut alueet on valittu kansallisen lainsäädännön, direktiivien säännösten ja niitä koskevan oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla, ja että tarvetta lainsäädäntötoimiin tai tehtyjen päätösten kumoamiseen ei ole.

Valtioneuvosto on 1.3.2012 päättänyt täydentää Suomen verkostoehdotusta. Tällä hetkellä ei ole valmisteilla Natura 2000 -verkoston täydentämiseen tähtääviä päätöksiä.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2012

Ympäristöministeri Ville Niinistö


lauantai 14. huhtikuuta 2012

Vähimmällä mahdollisella julkisuudella tehty tiedoksiantokuulutusTässä 1.3.2012 ennen presidentti Sauli Niinistön virkaan asettamisprosessia
tehdyn ja näin onnistuneella mahdollisimman vähällä huomioimisella
toteutetuksi suunnitellun ja aikaansaadun Natura 2000 täydennyspäätöksen
tiedoksiantokuulutus.

Tiedoksianto tapahtuu mahdollisimman pienellä ja mahdollisimman vähän
huomiota osakseen saavalla, lain mahdollistamalla ja täyttävällä vain Suomen
virallisessa lehdessä julkaistavalla, kuulutuksella.


Taustaa asioille:

Natura – Suomen suurin rikos?
http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2012/03/natura-suomen-suurin-rikos.html