perjantai 27. elokuuta 2010

Markku Sahsltedt: luonnonsuojelu ja ympäristösuojelun toimetKuvat saat isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä

1. Liitetiedostossa oleva Metsähallituksen yli 10000 hehtaarin lahottamisuutisointi kommentointini kera tiedoksi. (Valtioneuvoston ja tasavallan presidentti Urho Kekkosen vuonna 1963 istuttaman TT (tuottamaton tuottavaksi) metsän hävittäminen.

2. Kuulin muuten, että lahottamisen ja polttamisen sekä suo-ojien täyttämisen lisäksi metsäteitäkin olisi ennallistamistoimenpiteenä purettu ja kaivettu pois tai muutoin tehty käyttökelvottomiksi. Mikä onkaan metsäteiden poistamisen vaikutus esim. paloturvallisuuden ylläpitämiseen ja turvaamiseen? Pyritäänkö asutuksen tai jopa kylien polttamiseen, jonka katastrofin Venäjän kansalaisista osa joutui vuoden 2010 kesällä valitettavasti kokemaan. Milloin aletaan asutuskeskuksia palauttamaan luonnontilaan? Aloitetaanko Helsingistä?

3. Terveen metsän puuston lahottaminen on täysin pähkähullua toimintaa. Puuston lahoamista tapahtuu aivan tarpeeksi ilman ihmisen toimenpiteitä. Lisäksi toimenpide on täysin ristiriidassa lahottajasienien- ja tuholaistorjunnan kanssa. Esim. kesähakkuiden kantokäsittely ja kuorellisen puutavan varastointi. Kannot käsiteltävä urealla tai kannossa lisääntyvällä orvakka sienivalmisteella. Kuorellista puutavaraa sisältäviä varastoja ei saa pitää kesäaikana tuholaisten leviämisvaarasta johtuen metsäteiden varsilla.

4. Puiden lahottaminen on verrattavissa siihen, että terveitä ihmisiä pitäisi käsitellä niin, että terveistä tulisi sairaita, jotta sairaudetkin säilyisivät.

5. Kuinka monta metsähallituksen virkahenkilöä tai muuta "vihreyteen" naamioitunutta tai siitä toitottavaa virkahenkilöä tai tavallista vihreää aatetta edustavaa kansanedustajaa tai tavallista kansalaista on yhteiskunnasta sivuun eristettynä valmis omalta osaltaan omassa kehossaan säilyttämään esim. isorokkoa, lepraa (spitaalia) tai esim. sairastamaan aidsia, tuberkuloosia, poliota, kurkkumätää, tuli-, tai tuhkarokkoa tai sikotautia jne. tautikannan säilyttämiseksi tuleville sukupolville?

6. En ole voinut välttyä vaikutelmalta, että vihreät ja varsinkin "cityvihreät" ovat suojeluinnostuksessaan unohtaneet kokonaan luonnon oman luontaisen kiertokulun. Metsät eivät tarvitse mitään lahopuun aikaansaamistoimenpiteitä. Luonnon luontaisen kiertokulun seurauksena lahopuita tulee aivan itsestään. Lahopuiden osalta metsänhakkuiden ja pystyyn kuolleiden lisäksi esimerkkinä mm. tämän vuoden 2010 kesällä ympäri Suomea tapahtuneet syöksyvirtauksien seuraukset. Lahopuiden aikaansaamiseksi ei tarvita mitään moottorisahalla suoritettuja sahauksia (”kaulauksia”), tai puuston räjäyttelyitä eikä kaivinkoneella toteutettuja pienempialaisia ja paikallisia syöksyvirtaustornadoja. Luonnon luontainen kiertokulku hoitaa lahopuiden syntymisen aivan samoin kuin lasten syntymisenkin.

7. Luonnon luontainen normaali kiertokulku ei edellytä esim. ihmisruumiiden säilyttämistä kadulla sen takia, että sitten kun kunkin kulloinkin aika jättää, että mätäneminen alkaisi. Se alkaa viimeistään välittömästi ihmisen tai eläimen kuollessa, mikäli ei tiettyjen sairauksien seurauksena jo sitä ennen. (Esim. alaraajojen kuoliot)

8. Suosittelen perehtymään tekniikan tohtori Esa Erannin "Suomen ympäristöpolitiikka - kestävää kehitystä vai vastuutonta vallankäyttöä?" nimiseen teokseen. Teoksen kokonaisuudessaan ja siitä olevat Uutispäivä demarissa ja Maaseudun tulevaisuus lehdissä julkaistut viisiosaisen (1/5 - 5/5) tiivistelmäilmoitussarjan erillistä osaa saa ladatuksi ja tallennetuksi osoitteesta http://www.ymparistovalta.net/

9. Nykymuotoinen luonnonsuojelu jossa ensinnäkään mikään ei riitä ja siihen mm. liittyvä ”ainehitustelu” mielivallan käyttöineen, on kuin pahalaatuinen syöpäkasvain, josta tiedetään, että se tappaa. (Katso Erannin teos ja varsinkin sen ilmoituksina julkaistut tiivistelmät.)

10. Luonnonsuojelu nykyisellään ei ole luonnonsuojelua, vaan kiistatonta luonnonsuojelun avulla toteutettavaa vallankäyttöä, jota valtaa käyttää toisten omaisuuteen sellaiset henkilöt, jotka eivät itse mitään omista.

11. KHO:n päätöksistä ja niiden perusteella jo toteutetuista ja vireillä olevista pakkolunastustoimituksista huolimatta yhtäkään Suomen Natura 2000 aluetta ei ole osoitettu eikä valittu luontodirektiivin liite III 1 vaiheen eikä yhteisön oikeuden eikä sen vakiintuneen oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla. Yhteisöoikeuden, nykyisin Euroopan unionin oikeuden vakiintuneen oikeuskäytännön vastaisuuksia ei poista KHO:n Natura 2000 alueita koskeviin päätöksiin kirjoitettu teksti ”Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot”

12. Valitettavasti en ole välttynyt vaikutelmalta, että nykyisistä vihreistä valtaosa on entisiä punaisia, jopa ns. ”taistolaisia”, jotka ovat verhoilleet entisen punaisuutensa vihreään viittaan ja nyt toteuttavat Brysselin kortilla sitä, mitä eivät aikanaan saaneet Moskovan kortilla toteutettua.

13. Suurpetojen suojelun osalta en ole voinut välttyä vaikutelmalta, että innokkaimmat suurpetojen suojelijat asuvat kehä III sisäpuolella olevissa kerrostaloissa ja niissäkin vielä ylimmissä kerroksissa. Asutuskeskuksissa asuvilla suurpetojen suojelijoilla eikä näitä myötäilevillä virkahenkilöillä ja poliitikoilla ole pienintäkään käsitystä niistä riskeistä, vaara- ja pelkotilanteista eikä vahingoista mitä kotieläimiä pihoilta tai aitauksista popsivien ja raatelevien suurpetojen kuljeskeleminen kotien ja eläimien tuotantolaitoksien pihoilla, aitauksissa, laitumilla ja niiden ympäristössä aiheuttaa.

14. Mikäli tervettä maalais- tai kaupunkilaisjärjen käsitystä olisi, säännöstö mahdollistaisi pihapiirissä liikkuvan häirikköeläimen välittömästi tapahtuvan pysyvän eliminoinnin autuaimmille metsästysmaille. Vastapainoksi suurpetojen metsästämistä Suomen salomailla, missä luontokuvaajien haaskojen yhteydessä suurpedoille tarjottu ihmisen haju ei vielä ole pilannut petojen ihmisestä varoittavaa geeniä, voidaan metsästystä rajoittaa, tai vaikka kokonaan lopettaa. Pihoilla vierailevat häirikköpedot tulee ilman lupabyrokratiaa saattaa autuaimmille metsästysmaille heti välittömästi lyijyä lapaan periaatteella. Näinhän esim. Helsinkiin harhautuneille hirville tehdään. Siitäkin huolimatta vaikka hirvet eivät ole lihansyöjiä..

15. Terveen maalais- tai kaupunkilaisjärjen käytön on petoasiassakin estänyt puoluerajoista riippumatta luonnonsuojelun vastustajaksi leimautumisen pelko. Tätä pelkoa naamioitu punainen vihreys on osannut käyttää taitavasti ja jopa vastuuttomasti hyväksi.

16. On vain ajan kysymys koska pihoilla käyskentelevät suurpedot aiheuttavat ensimmäisen lapsiuhrin. Tällöin mitkään tilastot eivätkä perustelut eikä luonnonsuojelu riitä selittämään eivätkä suuretkaan rahasummat korvaamaan sitä menetystä ja kärsimystä, jota petojen tappamaksi joutuneen lapsen tai aikuisen ihmisen hengen vaatinut menetys aiheuttaa.

17. Suurpetojen aiheuttamaa kuolema tai vammautuminen ei selity esim. liikenne-, hukkumis-, tulipalo- tai henkirikoskuolemilla. Liikenteen ym. edellä mainittujen aiheuttamia kuolemantapauksia ja vammautumisia pyritään kaiken aikaa vähentämään. Miksi suurpetokantaa ja sen tuomia riskejä pyritään entisestään lisäämään?

18. Liikenne on nykyaikaa ja välttämätöntä. Pihoilla käyskentelevät häirikkösuurpedot eivät ole. Eivätkä koskaan tule olemaankaan. Ei ainakaan luonnon- eikä suurpetojen suojelullisilla perusteilla. Suurpeto on aina häirikkö kun se uskaltautuu liikkumaan ihmisasutuksen pihoilla ja/tai niiden tuntumassa.

19. Luonnonsuojelun vastustajaksi leimautumisen pelossa vihreyttä myötäilevien luonnosta vieraantuneiden ja todellista luontoa sekä sen luontaista järjestystä tuntemattomien poliitikkojen (esim. vihreän eduskuntaryhmän metsäreissu 3.8.2010 Sipoon korpeen) ja virkahenkilöiden vastuuttoman suurpetojen suojelupolitiikan tavoite on tietoista leikkimistä ihmisten hengellä ja terveydellä. Saksassa havaittu, Italialaisesta luonnonpuistosta karannut ja ihmisen hajuun tottunut ”Bruno” nimen saanut karhu saatettiin lähes välittömästi eli heti kuin se oli mahdollista autuaimmille metsästysmaille vuoden 2006 kesäkuussa. Autuaimmille metsästysmaille siirtäminen toteutettiin siitäkin huolimatta, että Bruno karhu oli ainoa alueella sataan vuoteen nähty vapaana liikkuva karhu.

20. Naamioitu tai aito vihreys, jonka yllä pitämän luonnonsuojelun avulla on toteutettu mm. sellu- ja paperitehtaiden sekä asutuskeskusten jätevesien pääsääntöinen puhdistaminen, on verrattavissa 1900 luvun alkupuolella vaikuttaneeseen raittiusliikkeeseen, joka sai paljon hyvääkin aikaan. Kun raittiusliike sai aikaan vuonna 1919 alkaneen ja vuoteen 1932 kestäneen ns. kieltolain salakuljetuksineen ja pirtutrokareineen jne., tajuttiin, että nyt oltiin menty liian pitkälle. Luonnonsuojelu on nyt samassa tilanteessa. Myönnetään sitä sitten tai ei myönnetä. Kieltolaki järkeistettiin vuonna 1932. Milloin luonnonsuojelu ja sen avulla toteutettu mielivaltainen vääriin perustietoihin perustunut vastuuton vallankäyttö, jolta vaikutelmalta ei voi välttyä, järkeistetään?

21. Onko perusteltua antaa vihreyden kuristaa esim. kaiken maailman ”hitushippu” poistovaatimuksineen ja niiden toteuttamisineen sekä muine ympäristöbyrokratian tarkoitushakuisine tietoineen, vouhotuksineen ja vallankäyttömielivaltoineen Suomi hengiltä?

Haavistossa 27.8.2010


Markku Sahlstedt
Maanviljelijä
Haavistontie 131
03710 Uusitalo puh/faksi 09-2254104

tiistai 24. elokuuta 2010

Miksi ympäristöpoliittinen valtakeskittymä ei kykene korjaamaan erehdyksiään


Kuvan saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Ladattavissa vapaasti internetissä:
http://www.ecobureaucracy.eu/

suomeksi:
http://www.ymparistovalta.net/

keskiviikko 18. elokuuta 2010

Tässä syyKuvan saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Ladattavissa vapaasti internetissä:
http://www.ecobureaucracy.eu/

suomeksi:
http://www.ymparistovalta.net/

keskiviikko 11. elokuuta 2010

Valtaekspansion moottori


Kuvan saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Ladattavissa vapaasti internetissä:
http://www.ecobureaucracy.eu/

suomeksi:
http://www.ymparistovalta.net/

keskiviikko 4. elokuuta 2010

Mielivallan välineitä


Kuvan saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Ladattavissa vapaasti internetissä:
http://www.ecobureaucracy.eu/

suomeksi:
http://www.ymparistovalta.net/