torstai 20. marraskuuta 2008

Huono valmistelu teki Naturasta raskaan ja kalliinValtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) moitti ympäristöhallintoa 13.2.2007 Natura 2000-verkoston heikosta valmistelusta. Naturan valmistelua ei suunniteltu eikä ohjattu riittävästi. Ympäristöhallinto ei varannut tarpeeksi voimavaroja työhön. Näin Naturasta tuli pidempi, kuluttavampi ja kalliimpi hanke kuin alun perin arvioitiin. Suomen Natura-verkoston valmistelu oli kireän aikataulun ja työvoiman vähyyden vuoksi liian suuri ja vaativa tehtävä luonnonsuojeluhallinnolle. Näin toteaa suojelualueverkoston valmistelua arvioinut Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Ympäristöministeriö ryhtyi hakemaan EU:n suojeluverkostoon sopivia alueita viime vuosikymmenen puolivälissä. Alueellisten ympäristökeskusten johto sitoutui Naturaan vaihtelevasti, mikä näkyi niukkoina voimavaroina. Ympäristöministeriö paransi Naturan ohjausotettava vasta kun maanomistajat ja varsinkin maanomistajajärjestöt alkoivat arvostella voimakkaasti Naturaa, VTV toteaa. Luonnonsuojeluhallinnon tiedotus oli sisällöltään epämääräistä ja sen aloitus myöhästyi. Natura näyttäytyi maanomistajille epämääräisenä ja uhkaavana asiana. VTV:n mukaan luonnonsuojeluhallinto säästi viestinnän kustannuksia väärässä paikassa. Naturan valmisteluun liittyvät ristiriidat kärjistyivät vuoden 1997 kuluessa. Viraston mielestä yhtenä syynä tähän oli luonnonsuojeluhallinnon epämääräinen ja liian myöhään aloitettu tiedotus. Maanomistajia olisi pitänyt informoida henkilökohtaisesti jo valmistelun alussa. Valtionhallinnossa ei ymmärretty Naturan merkitystä, ja siksi Naturan alkuvaiheen valmisteluun ei osoitettu tarpeeksi työvoimaa. Naturan valmistelua vaikeuttivat tietojärjestelmien ongelmat. Lisäksi Naturan tietokannan täydentäminen on vaikeaa, koska pienetkin muutokset vaativat valtioneuvoston päätöksen ja kuulemismenettelyn. Tarkastusvirasto teki myös laskelman Natura valmistelun hallinnointikustannuksista. Valmistelu maksoi 2,50 euroa hehtaarilta. Virasto laski myös, että jos Natura-alueiden suojelu olisi tehty perinteisesti luonnonsuojelulain mukaisesti, suojelusta olisi koitunut valtiolle useiden satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset.

Johtaja Markku Tornberg MTK:n ympäristö- ja maapolitiikkaryhmästä muistuttaa, että Natura on yhä EY-tuomioistuimessa tutkittavana. ”Talvella saamme päätöksen, jatkaako tuomioistuin Naturan tutkimista. Asia olisi hyvä selvittää lopullisesti”. Tornberg muistuttaa, ettei Natura ole totaalisuojelua. Natura-alueen maankäyttö ei saa heikentää merkittävästi aluevarauksilla suojellun luontotyypin tai lajin suojelua. Uudenmaan ympäristökeskus on kieltäytynyt näyttämästä maanomistajille Natura-alueen lajin tai luontotyypin sijaintia. ”Viranomaisella on näytön velvollisuus, maanomistajan ei pidä omin varoin paikantaa lajia tai luontotyyppiä harkitakseen heikentääkö esimerkiksi suunnittelu tientekoa tai hakkuu suojelua merkittävästi."

Ei kommentteja: