maanantai 29. maaliskuuta 2010

Tutkintapyyntö Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan toiminnasta


Poliisipäällikkö Pertti Rönkkö Kainuun poliisi

Tutkintapyyntö Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan toiminnasta

Olen jo aikaisemmin tehnyt kaksi tutkintapyyntöä, jotka liittyvät Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan epäiltyihin virkarikoksiin. Ensimmäinen on tutkintapyyntö liittyi Oulun poliisin Tapani Tasannon epäiltyihin virkarikoksiin. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/kainuun-poliisilaitos-poliisipaallikko.html

Toinen tutkintapyyntö liittyy räjähdysainelain ja –asetuksen noudattamiseen. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/03/sisaministerion-ja-poliisin-yhteiset.html


Tämä kolmas tutkintapyyntö liittyy Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan tutkimattajättämispäätökseen Natura-asioissa. Tutkintapyyntö on tässä http://naturansalat.blogspot.com/2009/05/huomautus-ja-vaatimusteksti-14-3042009.html

Tutkintapyyntöön lisäselvitykset löytyvät tästä http://naturansalat.blogspot.com/

sekä kirjastani Olet Maamme Armahin Suomenmaa. Lähetän kirjan postitse tänään 29.03.2010 Kainuun poliisille tutkintamateriaaliksi ja todistusaineistoksi.

Kirjasta löytyy aineistoa, mikä todistaa rikosepäilyt.
Sivuilla 378-379 Ympäristöministeriö tunnustaa Naturan direktiivien vastaisen perustamisen.
Sivu 380 todistaa Maakallan kuuluvan Natura-alueeseen. Näin on loukattu Kallan karien itsehallintoa, koska karit on laitettu Naturaan vastoin itsehallintoelinten päätöksiä.
Sivu 381 Himangan kunnanhallituksen päätös, mikä todistaa, ettei Himangan kunta ole mukana suojelualeen perustamisessa 200 000 markalla, vaikka Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus on toisin rahoitushakemuksessaan ilmoittanut.
Sivu 382 Himangan kunnanvaltuuston päätös, mikä osoittaa sen, ettei Himangan kunta ole mukana Natura 2000-hankkeessa, vaikka Ympäristökeskus on rahoitushakemuksessaan toisin ilmoittanut.
Sivu 383-384 Haminamestari Jukka Pirttijärvi ilmoittaa Kallan karineuvoston kannan. Maa- ja Ulkokallan liittämiseksi Naturaan ei ole itsehallintoelinten mukaan tarvetta.
Sivu 385 Karikokouksen yksimielinen päätös Naturalle Ei.
Sivu 386 Rahoitushakemuksen sivu mikä osoittaa, että Himangan kunta on ilmoitettu rahoittajaksi vastoin kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksiä.
Sivu 387 Poliisipäällikö Veikko Autereen todistus Kallan karien itsehallinnosta
Sivu 388-389 Kalajoen kunnanhallituksen pöytäkirja mikä osoittaa sen, että kunnanhallitus on ohjattu harhaan virkavastuulla esittämällä, että Himangan kunta on 200 000 markalla mukana hankkeen rahoittamisessa.
Sivu 390 Rahoitushakemuksen sivu mikä osoittaa sen, että itsehallinnon omaavat Kallan karit on esitetty liitettäväksi Naturaan vastoin itsehallintoelinten päätöksiä
Sivu 391-392 Varatuomari Timo Nikulan kirjoitus lainvastaisuuksista.
Sivu 393-395 Varatuomari Timo Nikulan toinen kirjoitus lainvastaisuuksista.
Sivu 396-397 Varatuomari Katja Apajan kirjoitus lainvastaisuuksista.
Sivu 398-399 Rikostutkintapyyntö 18.9.1998
Sivu 400 Tarkennus rikostutkintapyyntöön.
Sivu 401 Poliisipäällikö Esa Heikkisen ammattitaidoton lausunto asiassa.
Sivu 402-403 Uudistettu tutkintapyyntö 4.2.2001
Sivu 404-405 Kokkolan poliisin Tapani Myllymäen virkarikokseksi epäiltävä päätös.
Sivu 406-413 Vastine Raimo Ollilan rikosselvittelyihin. Osoittaa Raimo Ollilan ammattitaidottomuuden asiassa.
Sivu 414-416 Oulun lääninpoliisijohtaja Erkki Haikolan virkarikokseksi epäiltävä ratkaisu. Päätös osoittaa suurta tietämättömyyttä ja ammattitaidottomuutta asiassa.
Sivu 417-418 Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimajan virkarikokseksi epäiltävä päätös. Sivu 419-420 Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimajan virkarikokseksi epäiltävä päätös.
Sivut 421-423 Maanviljelijä, Natura-tutkija Markku Sahlstedtin asiantunteva kirje valtionvarainministeri Sauli Niinistölle.
Sivut 424-425 Outi Airaksisen kirje osoittaa menettelytavat.
Sivut 426-427 komission jäsenen Ritt Bjerregaardin huomatuskirje.
Sivut 428-430 komission jäsenen Ritt Bjerregaardin toinen kirje.
Sivut 431-433 komission jäsenen Ritt Bjerregaardin kolmas kirje.
Sivut 434-436 toimittaja Martti Backmanin kirje Tapani Veistolalle.
Sivut 437-442 EY-säädösten muodot
Sivut 443-447 MTK:n kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille
Sivut 448-458 Valitus KHO:lle
Sivu 459 Informaatio eduskuntaryhmille
Sivu 460 valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen asiantuntematon ja perustelematon vastaus
Sivu 461 eduskunnan oikeusasiamiehen Lauri Lehtimajan asiantuntematon vastaus kanteluun.
Sivu 462 selvityspyyntö Ympäristöministerriön Ilkka Heikkiselle. Heikkinen on keskeinen hahmo epäillyssä suuressa Natura-rikoksessa.
Sivu 463 Kiirehtimispyyntö Ilkka Heikkiselle.
Sivu 464 Uusi kiirehtimispyyntö Ilkka Heikkiselle.
Sivu 465 Lehtiuutinen europarlamentaarikko Kyösti Virrankosken lausunnosta.
Sivu 466 Ilmoitukseni eduskuntaryhmille.
Sivu 467 Keskustelunvahvistus , mikä todistaa poliisiministeri Ville Itälän virkarikosepäilyt.
Sivu 468-472 todistaa todeksi oikeuskansleri Paavo Nikulan virkarikosepäilyt.

Koska Natura-asioiden tutkiminen vaatii EY-lainsäädännön vahvaa tuntemusta, niin rohkenen epäillä ettei sellaista löydy Kainuun poliisista. Poliisipäällikö Pertti Rönkön on varmistettava asiaa tutkii riittävän ammattitaidon omaa tutkija ja tutkinnanjohtajana on EY-lait tunteva tutkinnanjohtaja. Sellaista ei ainakaan vielä ole esim. KRP:n piiristä löytynyt.
Pyydän, että minut pidetään ajan tasalla tutkinnan kehittymisestä viikoittain. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille ankarinta mahdollista rangaistusta ja tulen antamaan asiassa loppulausuntoni.

Kalajoella 29.03.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: