keskiviikko 16. toukokuuta 2012

Tutkintapyyntö Naturasta Jokilaaksojen poliisille

From: E.Aho
Sent: Wednesday, May 16, 2012 6:41 AM
Subject: Tutkintapyyntö Naturasta


Tutkintapyyntö Naturasta Jokilaaksojen poliisille

Pyydän poliisia tutkimaan onko Suomen Natura toteutettu EY-tuomioistuimen päätösten vastaisesti ja EY-direktiivien vastaisesti. Onko Korkein hallinto-oikeus menetellyt vastoin lakia antaessaan Natura-asioissa päätöksiä? Ovatko vastuulliset virkamiehet syyllistyneet asiassa rikolliseen toimintaan? Onko natura-asioissa syyllistytty petolliseen toimintaa kuten esim. Rahjan saariston Natura Life-asiassa?

Luontodirektiivin 3.2 ja 4.1 artiklat sekä luontodirektiivin liite III, sen 1 vaihe määrää yksiselitteisesti ja selkeästi sekä täsmällisesti sen EU tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön edellyttämän menetelmän, jota Natura 2000 -alueiden osoittamisen ja valitsemisen kansallisessa vaiheessa on Euroopan laajuisesti käytettävä kaikissa jäsenvaltioissa.
EU:n vakiintuneella oikeuskäytännöllä määrättyä menetelmää ei ole Suomessa käytetty Natura-alueiden osoittamisessa eikä valinnassa, ei siitäkään huolimatta, vaikka Suomi on EU:hun liittyessään rajoittanut omia suvereeneja oikeuksiaan ja hyväksynyt EU:n oikeusjärjestelmän ja sen vakiintuneen oikeuskäytännön oman kansallisen oikeusjärjestelmänsä tilalle.

Asiat selviävät tarkemmin näiden linkkien kautta sekä kirjoittamani ja poliisille toimittamani kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X sivuilta 377 – 465, joissa todistusaineisto valokopioituna.

Nämä linkit avattuna ovat keskeinen todistusaineisto asiassa. Kaikki linkit ja linkkien linkit asiassa on avattava ja tulostettava tutkintaa varten.

Naturan salat
http://naturansalat.blogspot.com/2011/06/natura.html

Natura- Suomen suurin rikos
http://suomenhistoriaa.blogspot.com/2012/03/natura-suomen-suurin-rikos.html

Naturablogi
http://naturansalat.blogspot.com/

Vaadin kaikille rikokseen syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta sekä aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista. Olen asiassa asianosainen sen takia, että olen Kalajoen kunnanvaltuutettuna pyytänyt selvitystä Rahjan saariston Natura-asiasta ja silloin Kalajoen kunnanjohto antoi väärää tietoa asiassa ja minä olin varamasti oikeassa. Minut kuitenkin leimattiin kyseenalaisella tavalla asian valtuustokäsittelyssä. Todellisuudessa oli syytää epäillä kunnanjohtajaa ja kunnansihteeriä törkeästä petoksesta asiassa samoin kuin rahoitushakemuksen tehnyttä biologia.

Tulen antamaan asiassa loppulausunnon. Vaadin, että Natua-asiassa kuullaan Markku Sahlstedtia, joka on perehtynyt asiaan erittäin hyvin ja jolla on todistusaineistoa asiassa valtava määrä. Olen käynyt tutustumassa todistusaineistoon hänen kotonaan ja minullakin on todistusaineistoa toimitettavaksi vielä useita banaanilaatikollisia.

Huomatan, että asian tutkiminen vaatii erittäin suurta ammattitaitoa ja perehtyneisyyttä ja siksi haluan tietää mahdollisimman pikaisesti kuka on tutkijana ja  tutkinnanjohtajana ja kuka on syyttäjänä asiassa.Huomautan, että Suomen perustuslain 21 §:n mukaan Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lainmukaisessa viranomaisessa. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös samoin kuin muut hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Kalajoella 16.05.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajaEi kommentteja: